Film w czasie oglądania się zacina

Jeśli w czasie oglądania naszych filmów szkoleniowych, obraz się zacina zmień jakość filmu na niższą. Zrobisz to klikając w ustawienia na dolnym pasku przeglądarki filmów. Znajdź przycisk o kształcie koła zębatego i kliknij go. Dalej kliknij w Jakość i wybierz opcję niższą niż była pierwotnie ustawiona, klikając w odpowiednią kropkę. Jeśli film nadal będzie się zacinał, ponów ten krok i wybierz jeszcze niższą opcję jakości, niż poprzedni. Publikujemy na platformie filmy w formacie HD tak, aby dostarczyć Ci najwyższą możliwą jakość filmu, Opcja HD wymaga dobrego połączenia z Internetem, stąd przy gorszych warunkach połączenia najwyższa jakość może być niedostępna.