Jak otrzymać certyfikat?

Certyfikat ukończenia kursu zostaje przyznany gdy jest ukończony w 100%. Oznacza to, że każdy moduł oraz lekcja muszą być ukończone i oznaczone jako ukończone.

Przykład ukończonego kursu (moduł oraz lekcja)

Certyfikat będzie dostępny z poziomu strony kursu:

Certyfikat będzie również dostępny z “Moje konto” w zakładce certyfiakty: