Zmiana hasła

Zaloguj się do systemu. Następnie kliknij przycisk “Moje konto”. Wejdź w zakładkę “Szczegóły konta“. Tutaj w sekcji “Zmiana hasła” wprowadź “Aktualne hasło” oraz “Nowe hasło” i wpisz tam ciąg znaków używając liter, cyfr i znaków specjalnych . Następnie powtórz nowe hasło pole niżej i na koniec zatwierdź zmiany. Od tego momentu możesz logować się do platformy na bazie nowego hasła.