Wzór ankiety przedzabiegowej & Formularz zgody – Pakiet

Status
Niezapisany
Cena
4282
Zaczynamy
To szkolenie jest aktualnie zamknięte

180 300 165.00 zł

Dodaj do koszyka

Roszczenia klientek wobec fryzjerów są coraz częstszym zjawiskiem i sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W ostatnich latach ilość i rodzaj roszczeń wielokrotnie się zwiększyła, wiele z nich ma swój finał w sądach. Zdarzają się nawet wyłudzenia i zastraszanie. Na dzień dzisiejszy brakuje nam narzędzi zabezpieczających nasze interesy.

W odpowiedzi na ten problem przygotowaliśmy wzory formularzy zgód na wykonanie zabiegu, które pozwolą Ci zabezpieczyć Twoje interesy w przypadku, kiedy klientka zatai istotne fakty, mające wpływ na przebieg konkretnego zabiegu. Wzory przygotowane są w po konsultacji z prawnikami.

Kupując taki wzór, otrzymasz dostęp do filmu, gdzie trochę więcej opowiadam o problemie, dostęp do ebooka z instrukcją jak korzystać z formularza oraz sam wzór formularza, który możesz wydrukować i opatrzyć pieczątką swojej firmy. Zakup pozwala Ci na wielokrotne korzystanie z tego wzoru w ramach swojej działalności.

*Pakiet zawiera trzy formularze dla zabiegów: rozjaśniania, keratynowego prostowania włosów, trwałej ondulacji.*

Naprawdę warto wprowadzić to narzędzie do swojej pracy w salonie. Da Ci to większą pewność i poczucie bezpieczeństwa, a Twoje klientki będą bardziej świadome, co przełoży się na lepsze rezultaty Twojej pracy.

Co otrzymujesz:

  • Dostęp do filmu o problematyce
  • Ebook z instrukcją jak korzystać z formularza
  • Wzór ankiety przedzabiegowej i formularza zgody na wykonanie zabiegu, do druku  
  • Licencję na użytkowanie wzoru

Adnotacja

Zawierające się w powyższym materiale fragmenty aktów prawnych są przeznaczone do łatwiejszego zrozumienia poruszonych tematów i nie stanowią źródła prawa. Jedynymi źródłami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są akty normatywne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Ten materiał ma na celu nie więcej niż kształcenie, a informacje w nim zawarte nie odnoszą się do istniejącego stanu faktycznego. W żadnym stopniu powyższy materiał nie jest wykonywaniem usługi lub udzielaniem pomocy prawnej i nie może być za taką poczytywany. Nade wszystko nie może być odebrany jako wykładnia prawa, porada prawna, opinia prawna bądź też intencja jej wyrażenia, ani konsultacja prawna.

Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby w powyższym materiale umieścić wyłącznie całościowe i uczciwe informacje. Jednakże powinno się mieć na uwadze, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej za ewentualne błędy, uchybienia, niedokładności lub rozbieżności.

Autor materiału nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty poniesione w związku z zastosowaniem się lub niezastosowaniem się do przedstawionych zawartości. Każdy przypadek obliguje do odrębnej obserwacji i włączenia w to wszystkich rzeczywistych czynników. Przed zainicjowaniem jakichkolwiek działań winno poradzić się adwokata, radcy prawnego czy specjalisty w konkretnej dziedzinie. Stan prawny na dzień 12.01.2023 r. (Polska).